Lijst buitengewone omstandigheden

Onderstaande lijst is samengesteld door de handhavingsinstanties van de Europese Unie om duidelijkheid te krijgen over de buitengewone omstandigheden. Let wel, dit is een voorbeeldlijst en niet wettelijk vastgelegd. Verschillende rechters hebben tegen de lijst in beslist in het voordeel van de passagier.

Buitengewone omstandigheden
(Bron: ILENT)  

1) Oorlog & Politieke onstabiliteit
Onvoorziene vluchtverstoringen door oorlog en/of politieke instabiliteit waardoor reizen naar het betreffende gebied wordt afgeraden.

2) Oorlog & Politieke onstabiliteit
Wanneer vliegtuigbrandstof beperkt of niet leverbaar is op een luchthaven door oorlog en/of politieke instabiliteit en dit op korte termijn en zonder eerdere berichtgeving geconstateerd wordt.

3) Onwettige handeling 
Hieronder valt bijvoorbeeld terrorisme of de dreiging hiervan.

4) Sabotage
Wanneer het vliegtuig dat gepland staat voor de uitvoering van de vlucht getroffen wordt door sabotage, of de vloot van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.

5) Beveiliging
Wanneer de luchthaven van vertrek of aankomst gesloten wordt vanwege beveiliging zonder vooraankondiging.

6) Beveiliging
De vondst van een bom (of explosieven) of de dreiging hiervan aan boord van het vliegtuig, of op de luchthaven van vertrek of aankomst.

7) Beveiliging
Kaping van het vliegtuig.

8) Beveiliging
Het verwijderen van onbegeleide bagage vanwege een ernstig beveiligingsprobleem.

9) Beveiliging
Het weghalen van een passagier omdat deze zich misdraagt tegenover medepassagiers en/of crew vanwege de veiligheid, waardoor een vertraging ontstaat of het vliegtuig moet uitwijken.

10) Weersomstandigheden
Weersomstandigheden die een veilige uitvoering van de vlucht verhinderen. Deze weersomstandigheden kunnen voorspeld zijn tijdens de te vliegen route, en/of op luchthaven van vertrek of aankomst.

11) Weersomstandigheden
Wanneer de luchthaven van vertrek of aankomst is gesloten vanwege de weersomstandigheden.

12) Weersomstandigheden  
Wanneer vanwege de weersomstandigheden de luchthaven van vertrek of aankomst de capaciteit van het aantal vliegtuigen dat kan landen en opstijgen heeft beperkt.

13) Weersomstandigheden
Wanneer er schade is ontstaan aan het vliegtuig door bijvoorbeeld blikseminslag, zware hagelbuien, onweer, of ernstige turbulentie etc. die de vliegveiligheid van de vlucht of het toestel kunnen beïnvloeden en waardoor deze een onmiddellijke inspectie of reparatie moet ondergaan.

14) Weersomstandigheden
Wanneer er door extreme weersomstandigheden een flinke ijslaag op het vliegtuig zit, waarbij ongebruikelijk veel anti-ijs vloeistoffen gebruikt moet worden. Als de voorraad hierdoor uitgeput raakt en omdat levering door derden niet mogelijk is, kan het vliegtuig voor vertrek niet volledig ijsvrij gemaakt worden.15) Sluiting luchthaven
Sluiting van de vertrek- of aankomst luchthaven om een andere reden dan beveiliging of weersomstandigheden.

16) Medische redenen
Wanneer een passagier of bemanningslid ernstig ziek wordt of overlijdt aan boord tijdens de vlucht.

17) Vogelaanvaring
Wanneer het vliegtuig tijdens de vlucht in aanvaring komt met een vogel, waarbij mogelijke schade ontstaat en een onmiddellijke verplichte inspectie en mogelijke reparatie nodig is.

UPDATE: 4 juli 2016: Vogelaanvaring is buitengewoon!

18) Fabricagefout/verborgen gebrek
Wanneer een verborgen fabricagefout wordt ontdekt door de luchtvaartmaatschappij.

19) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Schade aan het vliegtuig die is veroorzaakt door een derde partij voor vertrek van een vlucht die onmiddellijke inspectie en/of reparatie vereist. Bijvoorbeeld een aanrijding van een voertuig van de luchthaven en een vliegtuig.

20) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Schade aan het vliegtuig tijdens de vlucht veroorzaakt door een van buiten afkomstig voorwerp (FOD), waarbij een onmiddellijke inspectie en/of reparatie aan het toestel vereist wordt.

21) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Ieder technisch probleem, waardoor de gezagvoerder terug moet keren of uitwijken.

22) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Het -kort voor vertrek- falen van het ‘environmental control system’ (het lucht- en druksysteem) aan boord van een goed onderhouden vliegtuig.

23) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Het voortijdig falen van onderdelen die nog niet aan het einde van hun levensduur zijn (zoals voorgeschreven in de van toepassing zijnde onderhoudsvoorschriften, zoals opgenomen in het goedgekeurde handboek of in het Maintenance Document (MPD) of in het Maintenance Review Board Report (MRBR)) voordat de geplande inspectie-/vervangings-/verwijderingsdatum van dat onderdeel bereikt is (indien de onderdelen onderhouden zijn volgens de van toepassing zijnde voorschriften).

24) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Falen van onderdelen die slechts worden geïnspecteerd, bijvoorbeeld onderdelen waarvoor geen gepland onderhoud vereist is en of niet vervangen moeten worden tijdens de normale operatie (bijvoorbeeld een propellerolietemperatuurmeter). Het voortijdig falen van deze onderdelen was niet te voorspellen tijdens het normale operationele gebruik en was onderhouden volgens de voorschriften.

25) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Falen van noodzakelijke of verplichtte vliegtuigsystemen, onmiddellijk voor vertrek of gedurende de vlucht. (Bijvoorbeeld falen van het koelsysteem, avionica, automatische piloot of bedieningsorganen, vleugelkleppen, vleugelvoorrandkleppen, roeren, straalomkeerders, landingsgestel), alleen indien deze systemen gecontroleerd en onderhouden zijn volgens het daarvoor vereiste onderhoudsprogramma.

26) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Alle overige technisch defecten, die zich plotseling voordoen onmiddellijk voor vertrek of tijdens de vlucht en die inspectie of reparatie behoeven voordat het toestel luchtwaardig is voor de geplande vlucht. Indien het systeem of onderdeel volgens het daarvoor vereiste onderhoudsprogramma is onderhouden en gecontroleerd.

27) Onverwachte vliegveiligheidsproblemen
Rook, vuur of dampen aan boord van het vliegtuig, behalve als het probleem zich voordoet met een onderdeel wat niet volgens de vereiste procedures is onderhouden of faalt omdat de voorgeschreven operationele procedures niet voldoende zijn gevolgd.

28) Industrie gerelateerde problemen
Stakingen die gevolgen hebben voor de vluchtuitvoering van de luchtvaartmaatschappij, bijvoorbeeld een staking van de luchtverkeersleiding.

29) Luchtverkeersleiding
Als de luchtverkeersleiding besluit de vluchten op te schorten of te beperken op de luchthaven van vertrek of aankomst.

30) Luchtverkeersleiding
Wanneer de luchtverkeersleiding besluit vluchtuitvoeringen te beperken of op te schorten in een luchtruimsector waardoor de luchtvaartmaatschappij moet reizen om de vlucht uit te voeren.


De onderstaande omstandigheden zijn op basis van de verordening geen buitengewone omstandigheden, maar zullen per geval alsnog beoordeeld moeten worden.

31) Technische Mankementen
Technische problemen ontstaan als gevolg van gebrekkig onderhoud door de luchtvaartmaatschappij en waarbij niet aan het vereiste onderhoudsprogramma voldaan is.

32) Technische Mankementen
Technische mankementen ontdekt tijdens onderhoud, waarbij het desbetreffende onderdeel moest worden gecontroleerd volgens het onderhoudsprogramma. Niet tijdig onderhoud kan een indicatie zijn van slechte onderhoudsplanning.

33) Crew buiten de uren
Wanneer dit voortkomt uit ontoereikende operationele planning door de luchtvaartmaatschappij en planning van te krappe vluchten rotatietijden voor het toestel.

34) Ontbreken van de juiste vluchtdocumenten
Door misrekening in de voorbereiding en indiening van de documenten benodigd voor de vluchtuitvoering, door omstandigheden binnen de controle van de luchtvaartmaatschappij.

35) SAFA inspecties van vliegtuigen uit andere landen
SAFA vliegtuig inspecties waarbij technische mankementen geconstateerd worden en die onmiddellijke controle en reparatie vereisen. (Dit zijn mankementen die tijdens een normaal onderhoudsprogramma of operatie zouden moeten zijn opgelost).

Controleer uw vlucht!

Is uw vlucht meer dan drie uur vertraagd, geannuleerd of overboekt, vul dan uw vluchtgegevens in en controleer direct of u recht heeft op een compensatie!

In een paar minuten geregeld Geen administratiekosten Geen succes, geen kosten